Relikty minulosti

Gaerwell

Čtení na 8 minut

Gaerwell je bohaté království na severu kontinentu plné nekonečných plání, hlubokých lesů a vysokých hor. Hranice země jsou určeny již po stovku let přírodními hradbami – sever je obklopen Ledovým mořem, západ protíná mocná řeka Wor, jih je z většiny chráněn Talverskými horami a východ střeží mohutný Hřbet hada.

Obyvatelé Gaerwellu jsou předobrazem své země – bohatý jih a plodný západ je otevřený obchodu i cizincům. Stojí zde mohutné hrady, velká města a teče tudy obchod. Sever a východ země dlí v tradicích a neoprostil se od své dávné divokosti. Země je zde stále tvrdá, chladná a bohatství je ukryto hluboko v zemi. Jejich obyvatelé jsou vzpurní, zoceleni tvrdým životem na moři nebo v horách.

Gaerwellu vládne král Erodin Eghwar spolu se svou ženou královnou Sibwine z Bouřené pevnosti, ležící ve středu země. Přestože je Bouřná pevnost středem země, král Erodin strávil většinu času mimo ni. Zastává názor, že by měl být viděn, měl by poznat svou zemi, své obyvatele a jejich problémy. Správu země převzala královna Sibwine spolu se svými rádci. Šlechtu ze sousedních zemí vláda v rukou ženy pobuřuje, přesto by se neodvážila ji to říct do očí.

Oproti svým protějškům na jihu kontinentu ctí obyvatelé Gaerwellu původní božstvo, staré jako lidstvo samo. Tvoří jej šest bytostí – Arwhar, stvořitel země; Marados, pán řemesla; Legera, paní lesa; Olefir, strážce duší; Nejmenovanný, trýznitel duší; Berthold, lidský hrdina a válečník. Kmeny ze Země nikoho svou víru s Gaerwellskými sdílí, přestože Berthold mezi jejich božstvo nepatří.

Eghwar

Heraldika: zlatý orel na bouřné obloze, sídlo: Bouřná pevnost, heslo rodu: S námi přichází bouře

Královský rod vládnoucí po staletí Gaerwellu. Zakladatelem rodu byl Bruworig Eghwar, který byl podle dávných příběhů milencem legendární Rønnaugur a stal se později pánem Bouřné pevnosti. O několik století později královna Kerra Eghwar sjednotila znesvářené rody napříč severem a založila tak království Gaerwellské.

král Erodin Egwhar

Hrdý muž, který se stal panovníkem v dobách, kdy Gaerwell tížila válka.Jeho poddaní jej mohou spatřit s krátkým plnovousem, vřelými zelenými oči, vrásky od smíchu a v pohodlném šatu.

královna Sibwine Frys

Značná část vládnutí nad královstvím leží na bedrech královny Sibwine. Mezi šlechtici na jihu tato zkušenosti vzbuzuje rozporuplné reakce, přesto má Gaerwell bohatou historii silných panovnic, které tyto předsudky vyvrací. Královna Sibwine pochází z chudého, přesto vznešeného rodu Frys ze severu země.

princ Aeryon

Korunní princ a následovník trůnu je v mnohém obrazem svého otce, kterého doprovází od útlého věku po celém království.

princezna Estri a Tarvi

Dvojčata, která se krátce po narození stála chloubou a radostí celého národa. Sestry zdědily krásu po své matce a mnozí si šeptají, že i jistou bojovnost po svém otci.

lord Lobard Egwhar

Králův mladší bratr vládne ze svého pevnostního města Norogd, kde sídlí většina gaerwellské posádky. Lobard převzal správu nad městem po porážce rebelujícího lorda Hastona.

Arbehri

Heraldika: Hranostaj na tmavě fialovém poli, sídlo: Stříbrov, heslo rodu: Odhodlanost vždy vítězí

Mladý rod, který byl založen krátce po válce. Král Erodin pozvedl obchodníka Orthana do panského stavu za pomoc ve válce. lord Orthan Arbehri

Arden

Heraldika: Horský kamzík na modrém podkladu, sídlo: Ostrý bodec, heslo rodu: Kámen, sníh a pevná noha

Prastarý rod, jehož panství se v dávných dobách táhlo po celé délce Hadího hřbetu. V současnosti je pod jejich vládou polovina původního území, jelikož značnou část svých pozemků přenechali Hraniční stráží.

Cyren Arden, přítel pohraniční hlídky. Mezi lordem Cyrenem a králem Erodinem panuje dlouholetá rivalita, jelikož Cyren v mládí miloval královnu Sibwine.

Corydhon

Heraldika: Rezavá lyška běžící přes zelené pole a modrou oblohu, sídlo: Langar, heslo rodu: Dobrý lov nadevše

Ctižádostivý rod, který se v minulosti několikrát postavil proti svému králi. Rod založil Ebryl Corydhon, který vedl vojska proti invazi horských kmenů a zachránil tak království.

Pyrse Corydhon, hlava rodiny a vyjímečný lukostřelec

Glen Corydhon, známý také jako Bílý lišák, blízký přítel Renolda Norwylla

Fergorn

Heraldika: Šedá kamenná věž na světlemodrém pozadí, sídlo: Burwinova zhouba, heslo rodu: Stále na stráži

Hranice lorda Fergorna jsou snadno rozpoznatelné, jelikož je vždy na dohled jedna z masivních věží, které hranice stráží. Jakmile se objeví nepřítel, oheň na vrcholku věže se rozhoří a dá tak varování ostatním.

lord Nór Fergorn, strážce jižních hranic

lady Fiora Fergorn

sir Wendel Fergorn, zvaný také Wenderl Šedoštít

sir Norbert Fergorn, zvaný také Prudký Norbert

Eogan Fergorn

Blair Fergorn

Frys

Heraldika: Trojzubec na modročerveném pozadí, které tvoří přerušované pruhy, sídlo: Vichrov, heslo rodu: Zmrzlí, přesto živí

V dávných časech absolutní vládci severních ledových moří a přilehlých zemí. Rod Frysů sídlí na jednom ze Sněžných ostrovů. Mezi Frysi a Horgardskými existují staletí nevraživosti.

lord Forrard Frys, otec královny Sibwine a lorda Hagara

lord Hagar Frys, bratr královny Sibwine a lord Vichrů

lady Catrina Kerr, manželka lorda Hagara

Elva Frys, dcera lord Haqara, mladá mořeplavkyně

Ebryl Frys, syn lorda Haqara, studuje na Isselbrugské univerzitě

Erravel Frys

× Haston ×

Heraldika: Kamenný obr na zamračeném pozadí, sídlo: Norogd, heslo rodu: První co povstanou

Mocný Gaerwellský rod, jehož členové byli do jednoho popraveni po jejich poslední rebélii, kterou vedl Erall Haston spolu s mnohými severskými lordy.

Erall Haston, vládce Norogdu a strůjce rebélie

Horgard

Heraldika: Rudý mečoun na tmavém podkladu, sídlo: Fiskara, heslo rodu: Naše vody, naše panství

Nejbojovnější a nejobávanější z gaerwellských rodů. Mnozí členové rodu v minulosti strávili značnou část života pirátstvím nebo objevováním nových zemí.

lord Nestor Horgard, pán Fiskary a věhlasný mořeplavec

lady Ines Horgard, manželka lorda Nestora, původem z Lagoarthu

Alfin Horgard, zvaný také Alfin Prudký

Tycho Horgard, zvaný také Tycho Sekyra

Finegan Horgard, zvaný také Vysoký Finegan

lady Rohesia Horgard, mladá šlechtična, šestá dcera lorda Nestora Horgarda, přítelkyně Eleny Norwyll

Kerr

Heraldika: Bronzová sekyra na rudém pozadí, sídlo: Pěst, heslo rodu: Neustupný a mocný

Prastarý rod vládnoucí z vnitrozemí, který založil Gilroy Kerr. Vybudoval Pěst, pevnost ležící na okraji Věčného hvozdu. Značná část panství leží vě Věčném hvozdu, ze kterého plyne bohatství rodu. Přestože si Kerrští narokují práva na území Věčného hvozdu, nikdy se jim nepodařilo les podrobit. Dřevo vytěžené na panství lorda Kerra má značnou hodnotu za hranicemi království.

lord Emerys Kerr, věrný vazal krále Erodina, v minulosti mladého

prince seznámil s lady Sibwine

lady Helena Kerr, dcera lorda Emeryse

Geryon Kerr, syn lorda Emeryse

Leighorn

Heraldika: Stříbrná rukavice zaťatá v pěst na kostkovaném pozadí, sídlo: Talver, heslo rodu: Naše je ctnost

Vznešený rod ležící na jihu království vládnoucí z bohatého města Talver. Přilehlé Talverské hory jsou bohaté na stříbro a kámen.

lord Neredis Leighhorn blízký přítel krále Erodina, zvaný také Moudrý

lady Fiona Leighorn, původem z Ledewenu, zvaná Krásná

× lady Minerva Leighorn ×, zesnulá manželka lorda Ferendise Tyrbahra

lord Cahir Leighorn, syn lorda Neredise

sir Ebryl Leighorn, zvaný Pohledný

Vilar Leighorn, bastard lorda Cahira

Rián Leighorn, taktéž zvaná Krásná

Merida Leighorn, provdaná za Gawina Fastona z Lagoarthu

Nóra Leighorn

Narwerd

Heraldika: Černý strom na šedém pozadí, sídlo: Skogshytt, heslo rodu: Vždy ryzí

Jeden z menších Gaerwellských rodů, přesto s bohatou historii. Pevnosti místních stromů se vyrovná snad jen dřevo vytěžené ve Věčném hvozdě.

lord Gylbert Narwerd, věrný vazal krále Erodina

lady Merite Narwerd, matka královny Sibwine

Dugan Narwerd, syn lorda Gylberta, studuje na Isselbrugské univerzitě

Noster

Heraldika: Chodec na zelenomodrém poli, sídlo: Evigor, heslo rodu: Rozvážný až do konce

× lord Torhen Noster ×, zesnulý manžel lady Cerys Noster

lady Cerys Noster, vdova po lordu Torhenovi, paní Evigoru

lord Edrik Noster, syn lorda Torhena

lady Aida Noster, dcera lady Cerys a manželka lorda Baryna Kerwilla z Beridinu

sir Ymeris Noster, věhlasný rytíř, bratr lorda Torhena, přítel lorda Renolda Norwylla

Norwyll

Heraldika: Bílý okřídlený kůň na zeleném moři, sídlo: Virgard, heslo rodu: Rodina, pravda a svoboda

Mocný rod vládnoucí na severu Gaerwellu. Lodě postavené ve Virgardu ustojí jakoukoliv bouři. Virgard je důležitou obchodní tepnou v Ledovém moři.

lord Renold Norwyll, pán Virgardu

× lady Evellyn Corydhon ×, zesnulá manželka lorda Renolda, matka

lady Eleny

lady Elena Norwyll, dcera lorda Renolda

× Toled a Gyreon ×, zesnulí synové lorda Renolda

Selwys

Heraldika: Bílý strom jehož koruna je na zeleném poli a kořeny na hnědém, sídlo: Jadrov, heslo rodu: S kořeny hlubokými rosteme vzhůru

Prastarý rod, jehož členové mohou být nalezeni po celém Gaerwellu. Do rodu Selwys patří také proslulý bard Ystejrn, který svedl dračici a společně zplodili Rønnaugr, která založila Bouřnou pevnost, nebo Temný orlek, který rozpoltil celou zemi. Mezi potomky rodu patří také Gers Záštita, Aslak Noční bouře a Mořská Oddry.

lorda Rodrick Selwys, pán Jadrova

lady Tyerve, matka Ainle a Ebberada

lady Ainle Selwys, dcera lorda Rodricka, manželka Lobarda Eghwara

sir Ebberad Selwys, jedenáctý potomek lorda Rodricka

Erma Selwys, manželka Toberta Werricka a matka loda Aldyna, sestra lorda Rodricka

Tyrbahr

Heraldika: Zlatý měšec na stříbrném pozadí přerušený v pravém rohu zlatými pásy, sídlo: Slunný vrch, heslo rodu: Zářný a hřejivý

Panství Slunný vrch leží na západě země, odkud je snadný přístup k řece Wor, která proudí do Ledového moře.

lord Ufric Tyrbahr, pán Slunného vrchu

× lord Ferendis Tyrbahr ×, bratr lorda Ufrika

× Iberik Tyrbahr ×, syn lorda Ufrika

× Nor Tyrbahr ×, syn lorda Ufrika

Barik Tyrbahr, syn Ufrica

Wannel

Heraldika: Zlatý kalich s rudým vínem na kostkovaném zeleno-černém pozadí, sídlo: Trn, heslo rodu: Pravda a upřímnost

Mladý rod, který byl založen povýšením komorního do panského stavu za záchranu života mladého krále před jeho bratrem. Půda v okolí Trnu je bohatá a daří se zde výborné vinné révě.

lord Rogier Wannel, pán Trnu

sir Artur Wannel, syn lorda Rogiera

sir Roderic Wannel, šampion turnaje u Královského lesa

lord velitel Edgar Wannel, důstojník pohraniční stráže

Werrik

Heraldika: Tmavě šedý meč na červeném pozadí, sídlo: Větrný pahorek, heslo rodu: Přinášíme spravedlnost

Starý, ale velmi malý a chudý rod, který byl povýšen do panského stavu po letech dobrých služeb královně.

× lord Tobert Werrik ×, otec Aldyna, velitel gaerwellské posádky

lord Aldyn Werrik, syn lorda Toberta, gaerwellský maršál

lady Sora Selwys, sestra lorda Aldyna, dcera lorda Toberta, paní Větrného pahorku

Sdilet Clanek
Eriad a Yriad